Sta op tegen armoede!

#samen_voor_elkaar

Bekendheid creëren en taboe opheffen.

 We merken dat het probleem menstruatiearmoede nog niet erg bekend is. Als we er met mensen over praten, moeten we vaak uitleggen wat het is. 

We willen meer bekendheid creëren, omdat menstruatiearmoede een nog vrij onbekend probleem is. Als dit probleem algemener bekend is, zullen meer mensen hier iets aan kunnen bijdragen. 

Hoe willen wij bekendheid van dit probleem gaan creëren?

Als eerste benoemen we hier de MUP. Als er meerdere MUPs gerealiseerd worden, zul je ze ook vaker tegenkomen. Wij vragen aandacht voor de MUP kastjes op social media en in de dorpskrantjes. Als mensen het hier in lezen, zal het probleem ook algemener bekend worden. 

We willen ook meer bekendheid creëren door middel van het opzetten van een kort lesprogramma. Dit kan door scholen of bedrijven gebruikt worden en we willen lezingen gaan geven over dit probleem in de toekomst. 

Er heerst een grote taboe op armoede in Nederland, maar misschien nog wel meer op menstruatiearmoede. Wij vinden dat dit niet nodig is en gewoon bespreekbaar moet zijn.  
Menstruatie is een heel natuurlijk en volkomen normaal proces in het lichaam. Hier zou dus zeker geen taboe op hoeven zijn. 

Uit onderzoek is gebleken dat mensen gemiddeld vijf jaar wachten met het vragen van hulp (Armoedefonds,2022). Het is voor mensen moeilijk om te praten over hun problemen en om hulp te vragen. Doordat mensen geen hulp durven vragen, komt het bij 1 op de 10 mensen voor dat zij in hun menstruatieweek thuis moeten blijven, omdat er geen menstruatieproducten voor hen beschikbaar zijn. Kunnen ze niet thuisblijven, omdat hun werk of andere bezigheden dit niet toelaten, dan lopen ze vaak onverhoopt met toiletpapier in hun broek rond. Dit gun je niemand. Door het bespreekbaar te maken, kan hier iets aan gedaan worden. 

Wij zeggen dan dus ook: maak menstruatie en menstruatiearmoede bespreekbaar!